Cursusmateriaal bij de ZK-SC cursus

Algemeen

In dit stuk zal de theorie aan bod komen om Zelfstandig Klimmer Sportcentrum (ZK-SC) te worden. Er wordt hier vanuit gegaan dat de informatie uit de Topropecursus, Naklimcursus en Gevorderdecursus reeds bekend is. Dit stuk is bedoeld voor de mensen die zelfstandig op de buitenwand willen klimmen. Punten die behandeld zullen worden zijn onder andere het multi-pitchen, reddingstechnieken en de omgang met de buitenwand.