TSAC JAV BINGO 2018

De regels

Ons favoriete moment van het jaar komt er weer aan, en dan heb ik het natuurlijk over de TSAC JAV. Een prachtig avondje vol eindeloos gezeik, gezeur, en gezanik. Een avondje met één KB en waarschijnlijk nog twintig tegenbesturen.

Om dit prachtige avondje voor iedereen nog mooier te maken komt de PubliCie met iets nieuws, iets mooiers, en iets nog beter dan wat je tot nu toe hebt ervaren. Wij presenteren voor jullie de perfecte entertainment ervaring, stel je eigen kwaliteiten op de proef, daag jezelf uit, en speel mee

Met

TSAC JAV BINGO!

Ja dat lees je goed, we gaan ons net zo gedragen als oude mensen in een bejaardentehuis maar dan tijdens de JAV en we zijn niet oud enzo, maar dat doet er niet toe.

Dus hoe werkt het, nou simpel, net als bingo…

Niet zo moeilijk toch? Dat dacht ik ook!

Tot bij de JAV!

 

Kusjes,

De PubliCie

 

De bingokaarten

 

TSAC JAV 2018 Bingo

er gaat iets kapot

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

mensen willen meer geld

10x een slechte grap

TAART!

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

het eerste biertje gaat open

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

3x een nutteloze discussie

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

TSAC JAV BINGO

Free Space

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

meer dan twee tegenbesturen

er wordt met dingen gegooid

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

er wordt gebrast

10x “we zullen het meenemen”

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

iemand schreeuwt door de vergadering heen

Taart die niet van de BakCie is

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

 

TSAC JAV 2018 Bingo

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

TAART!

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

iemand schreeuwt door de vergadering heen

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

Taart die niet van de BakCie is

meer dan twee tegenbesturen

er wordt met dingen gegooid

10x een slechte grap

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

TSAC JAV BINGO

Free Space

het eerste biertje gaat open

er wordt gebrast

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

er gaat iets kapot

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

10x “we zullen het meenemen”

3x een nutteloze discussie

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

 

TSAC JAV 2018 Bingo

mensen willen meer geld

er wordt gebrast

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

er gaat iets kapot

het eerste biertje gaat open

Taart die niet van de BakCie is

meer dan twee tegenbesturen

3x een nutteloze discussie

10x “we zullen het meenemen”

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

TSAC JAV BINGO

Free Space

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

iemand schreeuwt door de vergadering heen

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

er wordt met dingen gegooid

TAART!

10x een slechte grap

 

 

 

TSAC JAV 2018 Bingo

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

10x een slechte grap

Taart die niet van de BakCie is

er wordt met dingen gegooid

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

TAART!

3x een nutteloze discussie

iemand schreeuwt door de vergadering heen

het eerste biertje gaat open

TSAC JAV BINGO

Free Space

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

10x “we zullen het meenemen”

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

er gaat iets kapot

mensen willen meer geld

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

meer dan twee tegenbesturen

 

TSAC JAV 2018 Bingo

meer dan twee tegenbesturen

10x “we zullen het meenemen”

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

het eerste biertje gaat open

iemand schreeuwt door de vergadering heen

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

er gaat iets kapot

10x een slechte grap

TSAC JAV BINGO

Free Space

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

TAART!

er wordt met dingen gegooid

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

er wordt gebrast

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

Taart die niet van de BakCie is

3x een nutteloze discussie

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

 

 

 

TSAC JAV 2018 Bingo

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

er gaat iets kapot

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

3x een nutteloze discussie

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

10x “we zullen het meenemen”

meer dan twee tegenbesturen

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

10x een slechte grap

het eerste biertje gaat open

TSAC JAV BINGO

Free Space

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

mensen willen meer geld

er wordt met dingen gegooid

Taart die niet van de BakCie is

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

er wordt gebrast

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

TAART!

iemand schreeuwt door de vergadering heen

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

 

TSAC JAV 2018 Bingo

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

TAART!

Taart die niet van de BakCie is

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

3x een nutteloze discussie

er wordt gebrast

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

er wordt met dingen gegooid

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

er gaat iets kapot

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

het eerste biertje gaat open

TSAC JAV BINGO

Free Space

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

10x een slechte grap

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

iemand schreeuwt door de vergadering heen

meer dan twee tegenbesturen

10x “we zullen het meenemen”

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

 

TSAC JAV 2018 Bingo

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

er wordt met dingen gegooid

er wordt gebrast

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

Taart die niet van de BakCie is

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

TAART!

3x een nutteloze discussie

meer dan twee tegenbesturen

TSAC JAV BINGO

Free Space

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

10x “we zullen het meenemen”

iemand schreeuwt door de vergadering heen

het eerste biertje gaat open

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

10x een slechte grap

er gaat iets kapot

mensen willen meer geld

 

TSAC JAV 2018 Bingo

10x een slechte grap

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen

meer dan twee tegenbesturen

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

TAART!

iemand schreeuwt door de vergadering heen

3x een nutteloze discussie

mensen willen meer geld

10x “we zullen het meenemen”

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

Taart die niet van de BakCie is

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

TSAC JAV BINGO

Free Space

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

er gaat iets kapot

het eerste biertje gaat open

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

er wordt met dingen gegooid

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

er wordt gebrast

 

TSAC JAV 2018 Bingo

de voorzitter slaat meerdere keren achter elkaar met de hamer om stilte te krijgen

het eerste biertje gaat open

onduidelijkheid over wat een potje op de begroting inhoudt

er wordt met dingen gegooid

een schorsing duurt langer dan de bedoeling is

iemand klaagt over een spelfout in de notulen

er wordt geklaagd over stijl ipv inhoud

3x een nutteloze discussie

er gaat iets kapot

iemand let niet op en stelt een vraag die al is beantwoord

iemand vertelt een verhaal uit de oude doos

er wordt gebrast

TSAC JAV BINGO

Free Space

mensen willen meer geld

TAART!

iemand schreeuwt door de vergadering heen

Taart die niet van de BakCie is

onduidelijkheid over hoe chargeren en dechargeren werkt

iemands naam is verkeerd gespeld in de notulen

10x een slechte grap

de statuten worden erbij gehaald (of Wouter)

niet-voorzitter van de vergadering doet voorzitterstaak

meer dan twee tegenbesturen

de Oferall heeft weer een plaatje van een berg in hun verslag

iemand verstoort de vergadering door Bingo! te roepen