Cursussen & opleidingen

Binnen de TSAC kunnen verschillende cursussen en opleidingen worden gevolgd, grofweg verdeelt in twee typen:

 • Klimvaardigheidscursussen Bij de TSAC geven we cursussen die voldoen aan de standaarden van de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging (NKBV) en na het halen van het examen kun je een klimvaardigheidsbewijs (KVB) aanvragen. Klimvaardigheidsbewijzen worden erkend in Nederland en België en sommige klimhallen willen dat je zo’n pasje laat zien voordat je toegang krijgt tot de hal;

 • Instructeursopleidingen Voor meer ervaren klimmers is het mogelijk om een opleiding te volgen tot sportklimbegeleider, -instructeur of opleider. Wanneer je slaagt voor het examen krijg je een diploma en een licentie die bij de NKBV wordt geregistreerd. Ja mag alleen je taken uitvoeren als je een actieve licentie hebt, je moet jaarlijks je licentie vernieuwen door voldoende bijscholingspunten te halen.

Overzicht


Klimvaardigheidscursussen

TNO organiseert de indoorcursussen en delen van de outdoorcursussen. In het cursusrooster vind je de exacte data waarop de cursussen gegeven worden en hoe je je daarvoor inschrijft.

Indoor Toprope (KVB-IT)

Deze cursus is verplicht voor alle nieuwe TSAC-leden die nog niet over dit KVB beschikken. Met dit KVB mag een lid onder toezicht van een zaalwacht toprope klimmen in het Sportcentrum.

Cursusmateriaal Indoor Toprope

Indoor Voorklimmen (KVB-IV)

Deze cursus is bedoelt voor mensen die op de wanden van het sportcentrum willen voorklimmen. De cursus en het bijbehorende lesmateriaal is een vervolg op de cursus Indoor Toprope en staat niet op zichzelf. Met dit KVB mag je zonder toezicht van een zaalwacht topropen en voorklimmen op alle wanden van het Sportcentrum, met tenminste twee andere klimmers met KVB-IV of hoger. Als instroom eis geldt dat een lid beschikt over het KVB-IT en tenminste 3 betonroutes soepel kan klimmen.

Cursusmateriaal Indoor Voorklimmen

Outdoor voorklimmen (KVB-OV)

Deze cursus is bedoelt voor mensen die buiten in de rots willen voorklimmen. De cursus en het bijbehorende lesmateriaal is een vervolg op de cursus Indoor Voorklimmen en staat niet op zichzelf. Met deze status is het toegestaan om goed behaakte routes van enkele lengtes te klimmen als er een instructeur op het massief aanwezig is. Op dit KVB kunnen de aantekeningen Multi-Pitch & Trad (Traditioneel) klimmen behaald worden.

Cursusmateriaal Outdoor Voorklimmen

 • De aantekening Multi-Pitch (KVB-OV-MP) is bedoelt voor mensen die buiten routes van meerdere lengtes willen klimmen. Bij deze cursus komen o.a. verschillende reddingstechnieken en het gebruik van tweeling- en dubbeltouwtechnieken aan bod. Van deze klimmers wordt verwacht dat ze zichzelf kunnen redden in goed behaakte gebieden zonder toezicht van een instructeur.

 • De aantekening Trad (KVB-OV-Trad) is bedoelt voor mensen die buiten onbehaakte routes willen klimmen. Bij deze cursus wordt het klimmen op mobiele tussenzekeringen behandeld.


Instructeursopleidingen

De TSAC is ook een door de NKBV erkend opleidingscentrum. We bieden zelf de instructeursopleidingen aan op niveau 2 en 3, de opleidingen op niveau 4 en 5 worden centraal door de NKBV aangeboden. Alle instructeursopleidingen zijn tevens gecertificeerd door het NOC*NSF volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Mocht je zelf een instructeursopleiding willen volgen neem dan contact op met het TSAC-opleidingscentrum. Dat kan door een e-mail te sturen naar opleidingscentrum@tsac.alpenclub.nl.

Niveau 2 – Sportklimbegeleider (SKB2)

Een sportklimbegeleider kan worden ingezet als begeleider of assistent-instructeur. Wanneer sportklimbegeleiders onervaren klimmers begeleiden of assisteren bij een cursus staan ze onder (indirect) toezicht van een sportkliminstructeur. Er zijn twee verschillende licenties te onderscheiden op basis van klimvaardigheid:

 • Sportklimbegeleider 2 Indoor Toprope (SKB2-IT) Begeleidt klimactiviteiten in de klimhal, bijvoorbeeld klimworkshops, en assisteert bij de cursus Indoor Toprope. Ook mag hij worden ingezet als zaalwacht.

 • Sportklimbegeleider 2 Outdoor (SKB2-Outdoor) Begeleidt onzelfstandige klimmers op weekenden in terrein waar hij zelf een KVB voor heeft, tevens assisteert hij bij de cursussen waarin hij zelf een KVB heeft.

Niveau 3 – Sportkliminstructeur (SKI3)

Een sportkliminstructeur is eindverantwoordelijke voor een klimcursus of op klimweekendjes. Daarnaast mag een sportkliminstructeur klimvaardigheidstoetsen afnemen op de het niveau waarop hijzelf een instructeurslicentie heeft. Er zijn drie verschillende licenties te onderscheiden op basis van klimvaardigheid, op sommige licenties kunnen extra aantekeningen worden gehaald:

 • Sportkliminstructeur 3 Indoor Toprope (SKI3-IT) Geeft de cursus Indoor Toprope en is bevoegd om de bijbehorende klimvaardigheidstoets af te nemen.

 • Sportkliminstructeur 3 Indoor Voorklimmen (SKI3-IV) Geeft de cursussen Indoor Toprope en Indoor Voorklimmen en is bevoegd om de bijbehorende klimvaardigheidstoetsen af te nemen.

 • Sportkliminstructeur 3 Outdoor Voorklimmen (SKI3-OV) Geeft zowel de indoor cursussen als de basiscursus Outdoor Voorklimmen en is bevoegd om de bijbehorende klimvaardigheidstoetsen af te nemen. Daarbij is hij ook bij reguliere klimactiviteiten in de rots de eindverantwoordelijke op de locatie. De volgende aantekeningen kunnen behaald worden op de licentie:

  • De aantekening Multi-Pitch Instructeur (SKI3-OV-MP) om de bijbehorende cursus te geven en de klimvaardigheidstoets af te nemen.

  • De aantekening Trad Instructeur (SKI3-OV-Trad) om de bijbehorende cursus te geven en de klimvaardigheidstoets af te nemen.

Niveau 4 – Praktijkbegeleider (PB)

Een Praktijkbegeleider mag instructeurs in opleiding begeleiden tijdens het uitvoeren van hun praktijkopdrachten op het niveau waarop hij zelf een SKI3-licentie heeft.

Niveau 5 – Leercoach (LC) & Beoordelaar (BE)

Een Leercoach begeleid en bewaakt het opleidingstraject van een instructeur in opleiding. Elke nieuwe instructeur in opleiding krijgt een leercoach aangewezen en deze is voor hem het eerste aanspreekpunt voor vragen over zijn opleidingstraject.

Een Beoordelaar is bevoegd om alle instructeursexamens af te nemen van kandidaten bij wie hij niet betrokken is geweest bij het opleidingstraject en waar hij zelf een instructeurslicentie voor heeft.

(Pagina gewijzigd op .)