Cursussen & opleidingen

Oud

Binnen de TSAC kunnen cursussen en opleidingen worden gevolgd.

TNO organiseert de cursussen voor de indoor klimvaardigheidsbewijzen en de reddingstechnieken voor het outdoor klimmen. In het cursusrooster vind je de exacte data waarop de cursussen gegeven worden en hoe je je daarvoor inschrijft.

Cursussen

 

Doorstroomschema
Doorstroomschema

 

Indoor Toprope (KVB-IT)

Deze cursus is verplicht voor alle nieuwe TSAC-leden die nog niet over dit KVB beschikken. Met dit KVB mag een lid onder toezicht van een zaalwacht toprope klimmen in het sportcentrum.

Cursusmateriaal Indoor Toprope (english version)

Indoor Voorklimmen (KVB-IV)

Deze cursus is bedoelt voor mensen die op de wanden van het sportcentrum willen voorklimmen. De cursus en het bijbehorende lesmateriaal is een vervolg op de cursus Indoor Toprope en staat niet op zichzelf. Met dit KVB mag je zonder toezicht van een zaalwacht topropen en voorklimmen op alle wanden van het sportcentrum, met tenminste twee andere klimmers met KVB-IV of hoger. Als instroom eis geldt dat een lid beschikt over het KVB-IT en tenminste 3 betonroutes soepel kan klimmen.

Cursusmateriaal Indoor Voorklimmen

Outdoor voorklimmen (KVB-OV)

Deze cursus is bedoelt voor mensen die buiten in de rots willen voorklimmen. De cursus en het bijbehorende lesmateriaal is een vervolg op de cursus Indoor Voorklimmen en staat niet op zichzelf. Met deze status is het toegestaan om routes van enkele lengtes te klimmen in goed behaakte gebieden te klimmen als er een instructeur op het massief aanwezig is. Op dit KVB kunnen de aantekeningen Multi-Pitch & Trad klimmen behaald worden.

Cursusmateriaal Outdoor Voorklimmen

Kaderopleidingen

De TSAC biedt ook door de NKBV erkende kaderopleidingen aan. Mocht je zelf een opleiding tot een van de kaderstatussen willen doen neem dan contact op met het TSAC-opleidingscentrum. Dat kan door een e-mail te sturen naar opleidingscentrum@tsac.alpenclub.nl.

Sportklimbegeleider 2 indoor toprope (SKB2-IT)

Een SKB2-IT mag een SKI3 assisteren bij een topropecursus en mag zaalwachten op de wanden van de UT. Het NKBV-examen voor SKB2-IT bestaat enkel uit een portfoliobeoordeling door een externe beoordelaar. De opleiding bestaat uit het verzorgen van een cursus Indoor Toprope met bijbehorend examen onder begeleiding van een PB.

Sportklimbegeleider 2 outdoor (SKB2-outdoor)

Een SKB2-outdoor mag buiten in de rots onervaren mensen begeleiden. Met de aantekeing Trad klimmen op je KVB mag dit ook in onbehaakt terrein. Ook mag een SKB2-outdoor onder supervisie van een SKI3 helpen bij het geven van zowel indoor als outdoor cursussen. De instroomeis voor deze opleiding is dat je beschikt over het KVB-OV-MP en minimaal 5b soepel kunt voorklimmen buiten. De opleiding tot SKB2-outdoor bestaat uit het stage lopen bij een PB. Het NKBV-examen bestaat uit een portfoliobeoordeling en een praktijkexamen dat wordt afgenomen door een externe beoordelaar.

Sportkliminstructeur 3 indoor voorklimmen (SKI3-IV)

Een SKI3-IV mag instructie geven op de wanden op de UT. Het NKBV-examen bestaat uit het portfolio- en praktijkbeoordeling. Dit laatste bestaat uit het geven van een les Indoor Voorklimmen onder toeziend oog van een externe beoordelaar.

Sportkliminstructeur 3 outdoor voorklimmen (SKI3-OV)

Een SKI3-OV mag alles wat een SKB2-outdoor en een SKI3-IV mag, daarnaast mag een SKI3-OV buiten cursus geven en weekendjes leiden. De licentie SKI3-OV bestaat uit een basisdeel Single Pitch en optionele modules voor Multi-Pitch & Trad klimmen. Het NKBV-examen bestaat uit een portfoliobeoordeling en verschillende praktijkexamens, welke door externe beoordelaars worden afgenomen. Op het moment van examinering moet een kandidaat ook beschikken over een geldig EHBBO-certificaat.

Praktijkbegeleider (PB)

Een praktijkbegeleider mag sportklimbegeleiders of -instructeurs in opleiding begeleiden tijdens het uitvoeren van hun praktijkopdrachten op het niveau waarop hij zelf een SKI3-licentie heeft.

Leercoach (LC)

Een leercoach coordineert het totale opleidingstraject van een sporklimbegeleider of -instructeur in opleiding. Een leercoach is altijd een PB.

Beoordelaar (BE)

Een beoordelaar is bevoegd om voor de NKBV alle kaderexamens af te nemen waar hij zelf een licentie voor heeft. Een beoordelaar is altijd een PB.