Geschiedenis

Meer dan 50 jaar geleden begon het allemaal. Het sportcentrum werd gebouwd en de architect had het idee om een klimmuur te bouwen. In Nederland bestond zoiets nog nergens. Door van de klimmuur een kunstwerk te maken, werden er twee vliegen in één klap geslagen: er was geen gemetselde buitenmuur nodig én 1 procent van het totale bouwbudget mocht besteed worden aan kunst. Enkele klimmers die aan de Technische Hogeschool Twente verbonden waren, werden gevraagd om de in de arm genomen kunstenaar te helpen bij het ontwerpen van de wand. Het idee van de kunstenaar was om er een poppenmuur van te maken. Het ontwerp werd aangepast waardoor het kunstwerk beklimbaar werd. De muur, tegenwoordig Truus genoemd, werd na de bouw direct behaakt met enkele keilbouten. De eerste jaren na de bouw werd er voornamelijk artificieel geklommen, dat wil zeggen door schlinges in haken te hangen en er aan te gaan sleuren of er in te staan. In deze jaren waren studenten en medewerkers regelmatig op de muur te vinden.

Op 3 december 1979, meer dan 40 jaar geleden, werd de Twentse Studenten Alpen Club opgericht. De behoefte om een vereniging met de bijbehorende organisatiestructuur op te richtten, ontstond doordat het clubje ongeorganiseerde klimmens steeds groter werd. Daarnaast moest er geweld worden geboden tegen andere oprukkende sporters die de spelzaal meer en meer gingen bezetten.

De jaren na de oprichting worden er steeds meer activiteiten georganiseerd en het ledenaantal groeit. De besturen slagen er goed in de TSAC steeds beter te organiseren. Er worden klimweekenden naar Ith, Sy en Freyr georganiseerd. Het artificieel klimmen maakt plaats voor het vrij klimmen, waarbij touwen en haken alleen gebruikt worden voor de afzekering. In deze periode is de TSAC ook jaarlijks in de Alpen te vinden. De eerste alpiene cursussen werden door leden zelf georganiseerd om gidskosten te besparen.

Begin jaren ’90 blijkt op wedstrijden dat de TSAC niet meer kan blijven concurreren met andere SAC’s. In deze tijd trainen meer en meer mensen in Nederland op plastic grepen. Enkele leden zijn van mening dat De betonnenwand over onvoldoende trainingsmogelijkheden beschikt. In 1994 wordt er daarom een nieuwe overhangende grepenwand in de spelzaal gebouwd. 4 jaar later blijkt de TSAC geld teveel te hebben. Iedereen was het erover eens dat het geld duurzaam geïnvesteerd moest worden in de vereniging. Eén voorstel kwam er door en dat was de bouw van een derde klimwand. In 1998 wordt dan de boulderwand gebouwd, een unicum in Nederland voor die tijd!

In het kader van het 5e lustrum is in de loop van 2005 een prachtig lustrumboek uitgekomen waarin niet alleen de activiteiten van de eerste 25 jaar TSAC worden genoemd, maar het is ook een goede beschrijving van de sfeer die de TSAC heeft gekenmerkt. Een exemplaar is te bestellen bij het bestuur.

In 2009 is het 6e lustrum groots gevierd met als thema “Sky Unlimited” na de prachtige nieuwe buitenwand tegen het appartementencomplex de Sky. Er is een huldenswaardig lustrumweekend geweest voor alle huidige TSAC leden en een geweldig feest met daarbij ook een heleboel oude knarren!

Met de nieuwe buitenwand, de op twee na hoogste van Nederland, en de nieuwe buitenboulderwand beschikt de TSAC nu over 5 wanden. Door de grote ledengroei van de laatste jaren wordt hiervan ook ten volste gebruik van gemaakt. En zijn de vele TSACers regelmatig te vinden in de spelzaal of bij enigzins mooi weer lekker bij de buitenwand!

(Pagina gewijzigd op .)