BREAKING NEWS! Locatie van de ABK is uitgelekt

Een geheime bron heeft de PubliCie op de hoogte gebracht van zeer geheime TSAC inlichtingen met betrekking tot het ABK. De vereniging heeft geduldig gewacht op nieuws over de verblijfplaats van ons zomerprogramma en de PubliCie heeft de stukjes informatie kunnen samenvoegen. De spanningen liepen de afgelopen weken hoog op nadat een boze TSAC menigte had geprotesteerd voor de kamers van het bestuur, met de eis dat de regering de waarheid zou onthullen. Het bestuur nam de situatie onder controle en joeg de menigte met geweld weg. De wil van het volk laat zich echter niet zo gemakkelijk breken en een vertrouweling werd "overgehaald" om de felbegeerde inlichtingen te lekken.

Omdat wij van de Publicie staan voor de hoogste kwaliteit van onderzoeksjournalistiek, werden pogingen van het bestuur om het onderzoek van onze journalisten te stoppen afgeweerd door de onwrikbare loyaliteit aan de PubliCie en het volk.

In onze eerste ondervraging probeerden we na te gaan of het ABK in Chamonix zou worden gehouden voor de god weet hoeveelste keer op rij. Gelukkig voor onze bron kon hij bevestigen dat dit niet het geval was.

Satellietbeelden en elektronische inlichtingen hadden het al teruggebracht tot verschillende locaties in de Alpen. In eerste instantie probeerde de klokkenluider ons ervan te overtuigen dat het ABK op de Sallandse heuvelrug zou worden gehouden, verdere aanmoediging onthulde de waarheid die voor ons verborgen werd gehouden. Natuurlijk kon de PubliCie zich niet laten misleiden door zijn listen. Toen onze goede vriend werd geconfronteerd met een kaart van mogelijke locaties kon hij zijn dwaze pretenties niet langer volhouden en onthulde hij dat het dit jaar in de Ecrins zou plaatsvinden! Andere bronnen binnen ons netwerk bevestigden deze locatie en het bestuur kan vragen over het ABK niet langer ontwijken door te stellen dat de locatie onbekend is.

Na het ontvangen van deze gewilde informatie kon de PubliCie niet langer wachten om de rest van onze mooie vereniging te informeren, de mensen van TSAC kunnen zich eindelijk verheugen.

Deze triomf toont de kracht van de leden van de TSAC en de PubliCie is nederig om namens hen te dienen.

PubliCie.

P.S. We hebben goed voor onze bron gezorgd en hij is in perfecte gezondheid, maar hij is momenteel niet beschikbaar voor vragen.

(Pagina gewijzigd op .)