Handleiding kadercommissie

Checklijst PVB

  1. Zorg dat je het portfolio van je kandidaat hebt en zelf zou goedkeuren. De vereisten staan vermeld in de PVB formulieren.
  2. Zorg dat de kandidaat bij de NKBV als in opleiding voor de juiste licentie staat geadministreerd.
    • Meld je examenkandidaat aan bij de NSAC voor centraal georganiseerde outdoor PVB weekenden. Vermeld bij die aanmelding ook voor hoeveel dagdelen aan beoordelaarscapaciteit de TSAC meestuurt. Alleen met voldoende beoordelaarscapactiteit ben je namelijk verzekerd dat de kandidaat ook daadwerkelijk op examen kan.
    • Voor zelf georganiseerde PVB's regel je eerst een externe beoordelaar en vraag dan vervolgens een PVB examen aan bij het NKBV bureau. Vermeld hierbij de namen van de kandidaten en hun NKBV nummers, de naam van de examinator en de plaats van afname
  3. Draai een burgerschapsverklaring uit voor je kandidaat. Tip: gebruik de print-to-pdf optie. De kandidaat stuurt deze verklaring samen met zijn portfolio naar de externe beoordelaar.
  4. Na een geslaagde PVB voer je de licentie upgrade in.