Leercoach

Rol en verantwoordelijkheden

Als Leercoach overzie je de leertrajecten, help je deelnemers bij het opstellen van hun persoonlijke leerplan en coach je bij de uitvoering van het plan. Bovendien zet je aan tot (zelf)reflectie op de ontwikkeling van de deelnemer. Samen met de Praktijkbegeleiders vorm je het leerteam rond een deelnemer. Als Leercoach ben je eindverantwoordelijk voor het opleidingstraject van de cursist en stuur je de Praktijkbegeleider(s) aan.

Instroomeisen

  • Diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
  • Minimaal 21 jaar oud;
  • NKBV-lidmaatschap;
  • In bezit van een sportkaderkwalificatie op niveau 3 met geldige licentie;
  • Diploma Praktijkbegeleider met geldige licentie;
  • Een VOG dat je op verzoek kunt overleggen.

Indicatie opleidingsduur

150 studiebelastingsuren (SBU).

Proeve van bekwaamheid

Om het door de NKBV en NOC*NSF erkende diploma Leercoach te kunnen ontvangen moet je de kerntaak "Coachen van deelnemers" beheersen. De kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst.


Titel PVB / kerntaken
   Portfolio   
   Praktijkbeoordeling   
   ​Planningsinterview   
​   Praktijk   
5.4 Coachen van deelnemers
X


(Pagina gewijzigd op .)