Sportklimbegeleider 2 Indoor Toprope

Rol en verantwoordelijkheden

Als Sportklimbegeleider 2 Indoor Toprope begeleid je het klimactiviteitenprogramma in de klimhal, zoals kennismakingslessen of workshops. Ook ben je bevoegd om in de rol van zaalwacht de veiligheid in de klimlocatie te bewaken.

Verder ben je bevoegd om een SKI3 te assisteren bij een cursus Indoor Toprope. Je werk óf nagenoeg zelfstandig op basis van de aangereikte lesplanningen óf onder supervisie van de SKI3. Je bent verantwoording verschuldigd aan de SKI3 die de (eind)verantwoordelijkheid draagt.

Instroomeisen

  • Diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
  • Minimaal 16 jaar oud;
  • NKBV-lidmaatschap;
  • Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope;
  • On sight klimniveau van minimaal 5a indoor toprope.

Indicatie opleidingsduur

100 studiebelastingsuren (SBU).

Proeve van bekwaamheid

Om het door de NKBV en NOC*NSF erkende diploma Sportklimbegeleider 2 Indoor Toprope te kunnen ontvangen moet je twee kerntaken beheersen, elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst.


Titel PVB / kerntaken
   Portfolio   
   Praktijkbeoordeling   
   Planningsinterview   
   Praktijk   
2.1 Geven van lessen
X


2.2 Begeleiden bij klimvaardigheidstoetsen
XAlle portfolio’s worden in combinatie afgenomen.

(Pagina gewijzigd op .)