Sportklimbegeleider 2 Outdoor

Rol en verantwoordelijkheden

Als Sportklimbegeleider 2 Outdoor mag je met een groepje van twee naklimmers een route voorklimmen tot een lengte van 120 meter. De eindverantwoordelijke SKI3 ter plaatse maakt op basis van inzicht afspraken over in hoeverre je zelfstandig mag handelen.

Verder ben je bevoegd om een SKI3 te assisteren bij de indoor en outdoor cursussen en, indien je over de aantekening Trad beschikt, bij de cursus Trad klimmen. Je werk óf nagenoeg zelfstandig op basis van de aangereikte lesplanningen óf onder supervisie van de SKI3. Je bent verantwoording verschuldigd aan de SKI3 die de (eind)verantwoordelijkheid draagt.

Instroomeisen

  • ​Diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
  • Minimaal 16 jaar oud;
  • NKBV-lidmaatschap;
  • Klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen met aantekening Multi-Pitch;
  • On sight klimniveau van minimaal 5b outdoor voorklimmen.

​Indicatie opleidingsduur

100 studiebelastingsuren (SBU).

Proeve van bekwaamheid

Om het door de NKBV en NOC*NSF erkende diploma Sportklimbegeleider 2 Outdoor te kunnen ontvangen moet je drie kerntaken beheersen, elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst.


Titel PVB / kerntaken
   Portfolio   
   Praktijkbeoordeling   
   Planningsinterview   
   Praktijk   
2.1 Geven van lessen
X
2.2 Begeleiden bij klimvaardigheidstoetsen
X
Eigen Vaardigheid begeleiden van klimmers in rots
X


Alle portfolio’s worden in combinatie afgenomen. De praktijkbeoordeling Eigen Vaardigheid wordt afgenomen na positieve beoordeling van het portfolio.

(Pagina gewijzigd op .)