Sportkliminstructeur 3 Indoor Voorklimmen

Rol en verantwoordelijkheden

Als Sportkliminstructeur 3 Indoor Voorklimmen ben je bevoegd om de cursussen Indoor Toprope en Indoor Voorklimmen te geven en de bijbehorende klimvaardigheidstoetsen af te nemen. Ook stuur je bij grote groepen assistenten aan en mag je klimactiviteiten organiseren.

Instroomeisen

  • Diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
  • Minimaal 18 jaar oud;
  • NKBV-lidmaatschap;
  • Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen;
  • On sight klimniveau van minimaal 5b indoor voorklimmen;

Indicatie opleidingsduur

150 studiebelastingsuren (SBU).

Proeve van bekwaamheid

Om het door de NKBV en NOC*NSF erkende diploma Sportkliminstructeur 3 Indoor Voorklimmen te kunnen ontvangen moet je drie kerntaken beheersen, elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst.


Titel PVB / kerntaken
   Portfolio   
   Praktijkbeoordeling   
​   Planningsinterview   
   Praktijk   
3.1 Geven van lessen
X
X
X
3.4 Aansturen van assistenten
X
3.5 Afnemen van klimvaardigheidstoetsen
X
​​


De portfoliobeoordelingen van de PVB’s 3.1, 3.4 en 3.5 worden in combinatie afgenomen en vinden plaats voor de praktijkbeoordeling van PVB 3.1.

(Pagina gewijzigd op .)