Sportkliminstructeur 3 Outdoor Voorklimmen – Trad instructeur

Rol en verantwoordelijkheden

Met de aantekening Trad Instructeur kun je ook de cursus voorklimmen op eigen protectie in de rots geven en ben je bevoegd om de bijbehorende klimvaardigheidstoets af te nemen. Daarbij ben je ook bij reguliere klimactiviteiten in de rots de eindverantwoordelijke op de locatie. Je stuurt hierbij Sportklimbegeleiders 2 Outdoor aan.

Instroomeisen

  • Diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
  • Minimaal 18 jaar oud;
  • NKBV-lidmaatschap;
  • Geldige licentie SKI3-OV, of een positieve beoordeling vóór deelname aan de proeve van bekwaamheid;
  • On sight klimniveau van minimaal 5b outdoor voorklimmen in niet of deels behaakt terrein.

Indicatie opleidingsduur

50 studiebelastingsuren (SBU) aanvullend op SKI3-OV.

Proeve van bekwaamheid

Om het door de NKBV en NOC*NSF erkende diploma Sportkliminstructeur 3 Outdoor Voorklimmen met aantekening Trad Instructeur te kunnen ontvangen moet je de proeve van bekwaamheid (PVB) Trad afleggen.


Titel PVB / kerntaken
   Portfolio   
   Praktijkbeoordeling   
​   Planningsinterview   
   Praktijk   
Trad Instructeur
X
X
X


De portfoliobeoordeling vindt plaats voor de praktijkbeoordeling.

(Pagina gewijzigd op .)