Tarieven per 11-02-2021

Algemeen

Contributie € 30 / jaar
Contributie buitenlid € 40 / jaar
Septemberlid € 15 (eerste half jaar)
Septemberlid buitenlid € 20 (eerste half jaar)
Entreegeld € 30 (eenmalig)
Administratiekosten € 10 / jaar (indien geen incassomachtiging)
Minimale bijdrage nieuwe donateurs € 20 / jaar
Boete voor niet afmelden AV € 0
Boete bij inleveren materiaal na afgesproken inleverdatum € 1 / week (ingaand vanaf 2 weken na afgesproken inleverdatum)

Klimweekenden

Minimale eigen bijdrage klimweekend € 15 / dag Tenzij de totale weekendkosten lager uitvallen dan de som van alle minimale eigen bijdrages.
Minimale eigen bijdrage losse klimdag € 7,50 / dag Tenzij de totale dagkosten lager uitvallen dan de som van alle minimale eigen bijdrages.
Instructeur korting 100% Voor iedere dag dat een instructeur in functie is krijgt hij die dag volledig vergoed. Kosten worden vergoed doordat onzelfstandigen € 5 / dag extra betalen. De rest wordt door de TSAC aangevuld.
Winstructeur korting 50% Voor iedere dag dat een winstructeur in functie is krijgt hij die dag voor de helft vergoed. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat de winstructeur aan de klimco aantoont dat hij het weekend heeft gebruikt om zijn portfolio te verbeteren.
Onzelfstandigen toeslag € 5 / dag Hieruit worden de instructeurs (mede) gefinancierd.
Maximale subsidie voor een klimweekend € 5,88 / dag  
Maximale subsidie voor een losse klimdag € 5 / dag  
Vergoeding gebruik eigen auto € 0,19 / km Mits vooraf goedgekeurd door bestuur.

PVB weekenden

PVB weekenden worden afgerekend net als ieder ander klimweekend met dien verstande dat alles per dagdeel wordt afgerekend en er extra subsidie is voor de examenkandidaat en zijn cursisten. Aangezien de vervoermiddelen vaak niet optimaal gevuld kunnen worden, geldt de maximale TSAC subsidie niet voor deelnemers aan het PVB weekenden. Voor de mensen die meegaan maar niet beoordelen, geen examen doen en geen cursist/slachtoffer zijn, geldt de normale weekendregeling.

Dagdeel als Hoe af te rekenen?
Instructeur Indien in functie: volledig vergoed.
Zelfstandige Als zelfstandige
Onzelfstandige Als onzelfstandige
Kandidaat/cursist/slachtoffer Als zelfstandige minus € 4
Beoordelaar Als zelfstandige. Deze krijgt tevens van de NSAC een onkostenvergoeding.

Overig

Vergoeding België-jaarkaart 100% Alleen voor instructeurs.
Vergoeding reiskosten vergaderingen Per vergadering max. 2 retourtjes  
Kosten klimvaardigheidsbewijs € 2,50 Wordt alleen op verzoek aangevraagd en doorberekend aan het lid.
Vergoeding lunch vrijwilligers  Max. € 3 voor een halve dag werk per persoon, € 5 voor een hele dag.  Mits vooraf goedgekeurd door de penningmeester. Denk aan een routebouwdag of truusschoonmaakdag.

(Pagina gecreƫert op en gewijzigd op .)