Tarieven per 06-03-2023

Algemeen

Contributie
€ 30 / jaar
Contributie buitenlid
€ 40 / jaar
Septemberlid
€ 15 (eerste half jaar)
Septemberlid buitenlid
€ 20 (eerste half jaar)
Entreegeld
€ 30 (eenmalig)
Administratiekosten
€ 10 / jaar (indien geen incassomachtiging)
Minimale bijdrage nieuwe donateurs
€ 20 / jaar
Boete voor niet afmelden AV
€ 0
Boete bij inleveren materiaal na afgesproken inleverdatum
€ 1 / week (ingaand vanaf 2 weken na afgesproken inleverdatum)

Klimweekenden

Minimale eigen bijdrage klimweekend
€ 15 / dag
Tenzij de totale weekendkosten lager uitvallen dan de som van alle minimale eigen bijdrages.
Minimale eigen bijdrage losse klimdag
€ 7,50 / dag
Tenzij de totale dagkosten lager uitvallen dan de som van alle minimale eigen bijdrages.
Instructeur korting
100%
Voor iedere dag dat een instructeur in functie is krijgt hij die dag volledig vergoed. Kosten worden vergoed doordat onzelfstandigen € 5 / dag extra betalen. De rest wordt door de TSAC aangevuld.
Winstructeur korting
50%
Voor iedere dag dat een winstructeur in functie is krijgt hij die dag voor de helft vergoed. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat de winstructeur aan de klimco aantoont dat hij het weekend heeft gebruikt om zijn portfolio te verbeteren.
Onzelfstandigen toeslag
€ 5 / dag
Hieruit worden de instructeurs (mede) gefinancierd.
Maximale subsidie voor een klimweekend
€ 9,50 / dag

Maximale subsidie voor een losse klimdag
€ 5 / dag

Vergoeding gebruik eigen auto
€ 0,09 / km
Mits vooraf goedgekeurd door bestuur. Naast dit bedrag worden de brandstofkosten volledig vergoed. 

PVB weekenden

PVB weekenden worden afgerekend net als ieder ander klimweekend met dien verstande dat alles per dagdeel wordt afgerekend en er extra subsidie is voor de examenkandidaat en zijn cursisten. Aangezien de vervoermiddelen vaak niet optimaal gevuld kunnen worden, geldt de maximale TSAC subsidie niet voor deelnemers aan het PVB weekenden. Voor de mensen die meegaan maar niet beoordelen, geen examen doen en geen cursist/slachtoffer zijn, geldt de normale weekendregeling.

Dagdeel als
Hoe af te rekenen?
Instructeur
Indien in functie: volledig vergoed.
Zelfstandige
Als zelfstandige
Onzelfstandige
Als onzelfstandige
Kandidaat/cursist/slachtoffer
Als zelfstandige met 20% korting per cursusdag.
Beoordelaar
Als zelfstandige. Deze krijgt tevens van de NSAC een onkostenvergoeding.

Overig

Vergoeding België-jaarkaart
100%
Alleen voor instructeurs.
Vergoeding reiskosten vergaderingen
Per vergadering max. 2 retourtjes

Kosten klimvaardigheidsbewijs
€ 2,50
Wordt alleen op verzoek aangevraagd en doorberekend aan het lid.
Vergoeding lunch vrijwilligers 
Max. € 4 voor een halve dag werk per persoon, € 7 voor een hele dag. 
Mits vooraf goedgekeurd door de penningmeester. Denk aan een routebouwdag of truusschoonmaakdag.

(Pagina gewijzigd op .)