[Oud] Cursussen & opleidingen

Terug

Binnen de TSAC kunnen cursussen en opleidingen worden gevolgd.

TNO organiseert de cursussen voor de indoor klimstatussen. In het cursusrooster vind je de exacte data waarop de cursussen gegeven worden en hoe je je daarvoor inschrijft.

Cursussen

Toproper

Deze status is verplicht voor alle nieuwe TSAC leden. Als toproper mag je binnen, onder het toeziend oog van de zaalwacht elkaar in een toprope situatie zekeren. Als je lid wordt krijg je 2 avonden toprope cursus. Na het succesvol afleggen van het examen heb je recht op het NKBV klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope en mag je voortaan, onder toezicht van de zaalwacht, topropen.

Cursusmateriaal toprope (english version)

Naklimmer

In de naklimcursus leer je abseilen, stand maken en hoe je een voorklimmer moet zekeren. Nadat je de cursus hebt gevolgd mag je mee met klimweekenden. Deze cursus bestaat uit 2 opleidingsavonden, gevolgd door een avond praktijkexamen.

Cursusmateriaal naklimmen (english version)

Gevorderde

Heb je ondertussen een aantal routes goed onder de knie, en krijg je meer vertrouwen in je eigen klimcapaciteiten, dan is het zeer de moeite waard om de gevorderde opleiding te doen. De ingangseis voor deze opleiding is: in de zaal meerdere betonroutes soepel kunnen klimmen. Bij deze opleiding leer je voorklimmen, waarbij je dus routes kan doen waar nog geen touw hangt. Dit heb je ongetwijfeld al eens zien gebeuren aan de noppenwand aan het begin van de avond als de touwen er nog niet hangen. Deze opleiding bestaat uit een stukje theorie, 2 cursusavonden en wordt afgesloten met een praktijkexamen op een klimavond. Bij het succesvol afleggen van het examen heb je recht op het NKBV klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen.

Cursusmateriaal gevorderde (english version)

Zelfstandig klimmers

Als je als klimmer redelijk ervaren bent, kun je een zogenaamde Zelfstandige Klimmer (ZK) status halen. Dit betekent dat je zelfstandig genoeg bent om zonder toezicht van een instructeur te gaan klimmen. Om deze status te behalen moet je een examen doen. Het examen bestaat uit twee gedeeltes, klimvaardigheid en reddingstechnieken. Omdat we verschillende ZK-statussen hebben bestaan er verschillende klimvaardigheidsexamens. Het reddingstechniekenexamen voor ZK-SC & ZK-OV is hetzelfde en bestaat uit het oplossen van een of meerdere simpele casussen op de buitenwand of in de echte rotsen. He reddingstechniekenexamen voor ZK-AK onderscheidt zich door het moeten oplossen van meer ingewikkelde casussen.

Zelfstandig klimmer sportcentrum (ZK-SC)

Als ZK-SC mag je voortaan zelfstandig op de wanden van het sportcentrum van de Universiteit Twente klimmen. Dit betekent dat je goed moet kunnen voor- en naklimmen en de bijbehorende touwhandelingen goed moet beheersen. Ook moet je netjes met de spullen en elkaar omgaan, want als er geen zaalwacht is, is er niemand om je te corrigeren. Als je als gevorderde veel ervaring met voorklimmen hebt en de vereiste reddingstechnieken beheerst, kan je het examen voor ZK-SC doen.

Cursusmateriaal ZK-SC en opdrachtformulier

De meeste knopen die je als ZK-SC moet kennen, vind je ook terug in dit Duitse instructiefilmpje.

Zelfstandig klimmer outdoor voorklimmen (ZK-OV)

Een ZK-OV beheerst het klimmen in goed behaakte sportklimgebieden, bijvoorbeeld Beez en Dave, zo goed dat hij daar zonder instructeur op pad kan gaan. Je moet dus redelijk ervaren zijn. Het klimvaardigheidsexamen kan afgenomen worden op de reguliere TSAC weekenden. Met deze status kan je doorgroeien naar ZK-AK, SKB-O, SKI-IV en SKI-OV.

Cursusmateriaal ZK-OV

Zelfstandig klimmer adventure klimmen (ZK-AK)

Een ZK-AK kan wat een ZK-OV ook kan en nog wat extra’s. Hij/zij heeft ervaring in langere en/of complexere routes. Ook kan hij/zij mobiele tussenzekeringen goed genoeg plaatsen om veilig routes zonder boorhaken te kunnen voorklimmen en heeft hij/zij ervaring in het gebruik van de verschillende dubbeltouw- en tweelingtouwtechnieken. Het klimvaardigheidsexamen voor deze status kan bijvoorbeeld heel goed in de Ith worden afgenomen. Klimervaring hebben in nauwelijks behaakte gebieden en het klimmen van lange routes is een pre.

Cursusmateriaal ZK-AK

Instructeursopleidingen

Behalve een ZK-status kun je ook een NKBV-erkende sportklimbegeleider- en/of een sportkliminstructeurstatus hebben. Deze zijn er in verschillende smaken. Voor alle statussen geldt dat het examen door een beoordelaar van buiten de TSAC moet worden afgenomen. Mocht je zelf een opleiding tot een van de SKB/SKI-statussen willen doen neem dan contact op met het TSAC-opleidingscentrum. Dat kan door een e-mail te sturen naar opleidingscentrum@tsac.alpenclub.nl.

Sportklimbegeleider indoor toprope (SKB-IT)

Als SKB-IT mag je een SKI assisteren bij een topropecursus en mag je zaalwachten op de wanden van de UT. Het NKBV-examen voor SKB-IT bestaat enkel uit een portfoliobeoordeling. Daarmee is de SKB-IT licentie een laagdrempelige manier om je nuttig te maken voor de vereniging. De opleiding bestaat uit het verzorgen van een toprope cursus en bijbehorend examen onder begeleiding van een PB.

Sportklimbegeleider outdoor (SKB-O)

Als SKB-O mag je buiten in de rots onervaren mensen begeleiden. Afhankelijk van je eigen ZK status mag dit in behaakt terrein (ZK-OV) of onbehaakt terrein (ZK-AK). Ook mag je onder supervisie van een SKI-OV helpen bij het geven van de OV cursus. De opleiding tot SKB-O bestaat uit het stage lopen bij een PB. Het NKBV examen bestaat uit een portfolio beoordeling (waarin je verslag legt van je stage) en een praktijkexamen door een externe beoordelaar.

Daarnaast mag je zaalwachten draaien en mag je semi-zelfstandig de indoor cursussen geven.

Sportkliminstructeur indoor toprope (SKI-IT)

Als SKI-IT mag je de toprope cursus geven en zaalwachten op de wanden op de UT. Om dit te kunnen worden moet je zelf tenminste Gevorderde zijn. Het examen bestaat uit het NKBV SKI-IT examen. Dit kost een kleine 2 uur en wordt door een externe beoordelaar afgenomen. Voordat je het examen kan doen moet je een portfolio gemaakt hebben. Dit is een document waarin je je opleidings- en klimervaring beschrijft.

Sportkliminstructeur indoor voorklimmen (SKI-IV)

Als SKI-IV mag je instrueren en zaalwachten op de wanden op de UT. Om dit te kunnen worden moet je zelf tenminste ZK-OV zijn. Het examen bestaat uit het portfolio- en praktijkbeoordeling. Dit laatste kost een halve dag en wordt door een externe beoordelaar afgenomen.

Sportkliminstructeur outdoor voorklimmen (SKI-OV)

De SKI-OV licentie bestaat uit een basisdeel single-pitch en optionele module voor multi-pitch en trad. Binnen de TSAC slaan we de single-pitch over en ga je dus direct voor SKI-OV-MP. Daarna kun je doorstomen naar SKI-OV-MP-Trad.

De SKI-OV-MP is zelf tenminste ZK-OV en mag cursus geven en weekendjes leiden in goed behaakte sportklimgebieden. Bovendien mag hij/zij, indien hij zelf ook ZK-AK is, in minder behaakte gebieden met onervaren leden klimmen. Het cursus geven in niet behaakte gebieden of routes langer dan 5 touwlengtes is niet toegestaan voor de SKI-OV-MP, daarvoor moet je SKI-OV-MP-Trad zijn. Het examen wordt afgenomen door een externe beoordelaar en bestaat uit een portfoliobeoordeling en praktijkexamen van een dag waarin het klimmen met een beginner en het oplossen van casussen word getest. Voor dit examen is een geldige BLS verplicht.

Opleiders

Behalve instructeurs zijn er ook zogenaamde opleiders. Zij zijn belast met het opleiden van nieuwe instructeurs. Voor alle opleiderslicenties geldt dat zij enkel de opleiding mogen begeleiden/coachen/beoordelen waarvoor zijzelf een licentie hebben.

Praktijkbegeleider (PB)

Een praktijkbegeleider begeleidt winstructeurs (instructeurs-in-opleiding) terwijl zij een cursus geven. De praktijkbegeleider houdt daarbij alles goed in de gaten, zodat de veiligheid altijd gewaarborgd blijft. Na afloop van een cursus geeft de praktijkbegeleider de winstructeurs nog allerlei tips en tops mee aan de winstructeurs.

Leercoach (LC)

Een leercoach kan aan de hand van iemands kwaliteiten een leerprogramma opzetten om hem/haar op te leiden tot instructeur of opleider. Heb je dus interesse in een opleiding tot instructeur, wacht dan niet tot je benaderd wordt, maar stap op een leercoach af en stippel samen met hem een persoonlijk opleidingsprogramma uit.

Beoordelaar (BE)

Een beoordelaar is bevoegd om voor de NKBV alle instructeurs- en opleidersexamens af te nemen waar hij zelf een licentie voor heeft.